มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการดำเนินการจัดจ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามทางแยกและจุดเสี่ยงบริเวณถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก