มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกล ที่ออกปฏิบัติงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สายววงแหวนโป่งสามสิบต่อเนื่องสายลาดยาง บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก - บ้านโป่งสามสิบ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่รวม 31,800 ตารางเมตร โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก