ปฏิทิน

December 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่๓ ตำบลดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่๓ ตำบลดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายเทศบาลหนองฉาง-บ้านตลุกดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาปูบล็อกคอนกรีตพร้อมปลูกหญ้านวลน้อยในบล็อกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง