มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายผ้าใบไวนิล และใบประกาศเกียรติบัตรพร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยางชะลอความเร็ว ในการชะลอความเร็วยานพาหนะและลดอุบัติเหตุภายในสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง