ปฏิทิน

May 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมรถไถพรวนดิน ยี่ห้อฮิโนต้า รหัส ๖๐๕-๖๐-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองกิจการสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง