ปฏิทิน

October 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เพิ่มเติม

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารรายเดือน อบจ.อุทัยธานี เพิ่มเติม

ประกวดราคาซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านตลาดใหม่ป่าผาก-บ้านสมอทอง เพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเขาขี้ฝอย เพิ่มเติม

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซอมแซมถนนลาดยางทางเข้าน้ำตกไซเบอร์ เพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง เทศบาลหนองฉาง-บ้านท่าชะอม เพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบจ.อุทัยธานี เพิ่มเติม

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง อบจ.อุทัยธานี เพิ่มเติม

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุแคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น อบจ.อุทัยธานี เพิ่มเติม

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารทดสอบวัสดุ อบจ.อุทัยธานี เพิ่มเติม

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุชั้นทางซ่อมแซมถนนลาดยาง อบจ.อุทัยธานี เพิ่มเติม