มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

กกกกกกกกกกกกกกก

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ราคากลางการดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมเรือนเพาะชำ ณ บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก โดยวิธีตกลงราคา
  2. ราคากลางการดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารจอดรถศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.อุทัยธานี และโครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงานศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.อุทัยธานี จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา
  3. ราคากลางการดำเนินการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและวัสดุเครื่องจักรกล เพื่อใช่กับเครื่องจักรกลที่ออกปฏิบัติงานขุดลอกฝายอีซ่าและลำเหมืองส่งน้ำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โดยวิธีตกลงราคา
  4. ราคากลางการดำเนินการปรับปรุงสนามแบดมินตันภายในโรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์ จำนวน 4 สนาม