ปฏิทิน

May 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

มหาดไทยสามัญประจำบ้าน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหมู่ที่ ๑๐ ตำบลหูช้าง-ตำบลทัพหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพานและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ การประกวดราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักพนักงาน ณ ศูนย์เครื่องจักรกลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมแพสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านเกาะเทโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง