ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แสดง 1 ถึง 50 จาก 225 ผลลัพธ์
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
  
1ซื้อรถบดล้อดหล็กขนาด 10 ตัน ล้อหน้าเป็นเหล็ก ล้อหลังเป็นยาง มกำลังไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 ก.ย. 2020
2ราคาซื้อรถขุดไฮโดครอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 18.1 kw. เครื่องยนต์ดีเซลไดเร็คอินเจ็คชั่น 4 จังหวัด ระบาบความร้อนด้วยน้ำ ความจุ๊บุ้งกี๋ 0.11 ลบ.ม. น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 3,000 kg พร้อมเกี๊ยะยางรองแทร็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 ส.ค. 2020
3โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ตามแบบที่ 1 จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 ส.ค. 2020
4จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่อยูในความรับผิดชอบของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เพื่อใช้ออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่ในเขตจังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 ส.ค. 2020
5การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านการุ้ง - บ้านพุแก้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 ส.ค. 2020
6ราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 ส.ค. 2020
7ราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสวนพฤกษฃาติ (ฝั่งฐาน อส.เดิม) ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 ก.ค. 2020
8การประกวดราคาจ้างโครงกาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส. ถนนสายบ้านการุ้ง - บ้านบุแก้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 ก.ค. 2020
9การประกวดราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0043 สายบ้านตลาดใหม่ป่าผาก - บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 ก.ค. 2020
10โครงการปรับปรุงห้องประชุม OTOP เมืองพระชนกจักรี รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มิ.ย. 2020
11การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสวนพฤกษฃาติ (ฝั่งฐาน อส.เดิม) ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มิ.ย. 2020
12การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบป้องกันการกัดเซาะ สายหมู่ที่ 7ตำบลหวยคต - หมู่ที่ 3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ช่วงที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 มิ.ย. 2020
13การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านนิคมสามัคคี ตำบลป่าอ้อ และตำบลทุ่งนางาม บ้านน้ำโจน หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 พ.ค. 2020
14การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดพัง หมูที่ 5,6 ตำบลทนง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 พ.ค. 2020
15การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน - หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งพง ตามแนวมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 พ.ค. 2020
16การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริเวณหาดทรายเทียม ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 พ.ค. 2020
17การจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 เม.ย. 2020
18การประกวดราคาซื้อรถบดล้อยางแบบ 9 ล้อ ขนาด 90 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 เม.ย. 2020
19การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสวนพฤกษฃาติ (ฝั่งฐาน อส เดิม) ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 เม.ย. 2020
20การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหมู่ที 2,7 ตำบลเจ้าวัด - หมู่ที่ 7 ตำบลคลอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 เม.ย. 2020
21การประกวดราคาจัดซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายแยกทางหลวงท้องถิ่น 333 - บ้านหนองพังค่า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 เม.ย. 2020
22การประกวดราคาจัดซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0015 สายบ้านบางกุ้ง - บ้านจักษา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 มี.ค. 2020
23การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.1-0015 สายบ้านบางกุ้ง - บ้านจักษา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 มี.ค. 2020
24การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองขาหย่าง - บ้านหนองโรง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 มี.ค. 2020
25การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบป้องกันการกัดเซาะ สายหมู่ที่ 7ตำบลหวยคต - หมู่ที่ 3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มี.ค. 2020
26การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ตำบลลานสัก - หมูที่ 13 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มี.ค. 2020
27การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบป้องกันการกัดเซาะ สายบ้านเขาดิน - บ้านเขาวง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 มี.ค. 2020
28การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโกรกลึก - บ้านหนองตะเคียน ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 มี.ค. 2020
29การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 12 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต - หมู่ที่ 2 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 มี.ค. 2020
30การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหมู่ที่ 8,11 ตำบลหนองจอก - หมูที่ 12 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 มี.ค. 2020
31การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองพรมหน่อ - บ้านป่าบัว อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 มี.ค. 2020
32การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ตำบลหาดทนง - หมูที่ 7 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 มี.ค. 2020
33การประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวง อน.ถ.1-0058 สายบ้านดอนปอแดง - บ้านโนนเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 มี.ค. 2020
34การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 5 ตำบลหูช้าง - หมูที่ 9 ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 มี.ค. 2020
35การประกวดราคาชื้อวัสดุชั้นทางเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหมู่ที่ 8,11 ตำบลหนองจอก - หมู่ที่ 12 ตำบลหูฃ้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มี.ค. 2020
36การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 2,3 ตำบลท่าซุง - หมูที่ 2 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 มี.ค. 2020
37การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองขาม - บ้านดอนสวัสดิ์ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 มี.ค. 2020
38การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งนาไทย อำเภอทัพทัน - หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 มี.ค. 2020
39การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบป้องกันการกัดเซาะ สายหมู่ที่ 7 ตำบลทัพหลวง - หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 ก.พ. 2020
40การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสะนำ - บ้านห้วยขมิ้น อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 ก.พ. 2020
41การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านโคกหม้อ - บั้นบึงทับแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 ก.พ. 2020
42การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบป้องกันการกัดเซาะ สายหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแห้ง - หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 ก.พ. 2020
43การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง - หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัทพัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 ก.พ. 2020
44การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านคลองโป่ง - บ้านเขาขาด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 ก.พ. 2020
45การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านสวนขวัญ - บ้านหนองเจ๊กกวย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 ก.พ. 2020
46การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 5 ตำบลหนองสรวง - หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 ก.พ. 2020
47การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโพ - หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 ก.พ. 2020
48การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 4,5 ตำบลหนองนางนวล - หมู่ที่5 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 ก.พ. 2020
49การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ - หมู่ที่ 11 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 ก.พ. 2020
50การประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 18.1 kw. เครื่องยนต์ดีเซลไดเร็คอินเจ็คชั่น 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ความจุบุ้งกี้ 0.11 ลบ.ม. น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 3,000 kg พร้อมเกี๊ยะยางรองแทร็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 ก.พ. 2020