ประกาศ e-bidding
แสดง 1 ถึง 50 จาก 173 ผลลัพธ์
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
  
1การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านการุ้ง - บ้านพุแก้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 ก.ย. 2020
2การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านการุ้ง - บ้านพุแก้ว อำเภอพัฒนา จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 ส.ค. 2020
3โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี แบบที่ 1 จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 ส.ค. 2020
4การจ้างซ่อมเครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่าง ในเขตจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 ส.ค. 2020
5ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ออกปฏิบัติงานพัฒนาท้องที่อำเภอต่าง ในเขตจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 ส.ค. 2020
6ดำเนินการราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสวนพฤกษฃาติ (ฝั่งฐาน อส.เดิม) ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ค. 2020
7การประกวดราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0043 สายบ้านตลาดใหม่ป่าฝาก - บ้านสมอทอง ตำบลห้วยคต เชื่อมต่อ ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 ก.ค. 2020
8การประกวดราคาฃื้อรถบดล้อยางแบบ 9 ล้อ ขนาด 90 แรงม้า จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 ก.ค. 2020
9การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านการุ้ง - บ้านพุแก้ว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 ก.ค. 2020
10ราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสวนพฤกษฃาติ (ฝั่งฐาน อส.เดิม) ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค. 2020
11การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ สายบ้านโคกหม้อ - บ้านบึงทับแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 ก.ค. 2020
12ราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม OTOP เมืองพระชนกจักรี รายละเอียดตามที่ อบจ.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ค. 2020
13การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านหาดพัง หมู่ที่ 5,6 ตำบลหาดทนง 4 อบจ..อุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มิ.ย. 2020
14การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบป้องกันการกัดเซาะ สายหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยคต - หมู่ที่ 13 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 มิ.ย. 2020
15การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสวนพฤกษฃาติ (ฝั่งฐาน อส.เดิม) ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มิ.ย. 2020
16การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านนิคมสามัคคี ตำบลป่าอ้อและทุ่งนางาม บ้านน้ไโจน หมู่ที่ 4 อบจ..อุทัยธานี อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 มิ.ย. 2020
17จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน - หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งพง ตามมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบจ.อุทัยธานี อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 มิ.ย. 2020
18ราคาจ้างปรับปรุงบริเวณหาดทรายเทียม ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มิ.ย. 2020
19การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งนาไทย อำเภอทัพทัน - หมูที่ 3 ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 พ.ค. 2020
20การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสะนำ - บ้านห้วยขมิ้น อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 พ.ค. 2020
21การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบป้องกันการกัดเซาะ สายหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแห้ง - หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พ.ค. 2020
22การจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 พ.ค. 2020
23การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบป้องกันการกัดเซาะ สายหมู่ที่ 7 ตำบบทัพหลวง - หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 พ.ค. 2020
24การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล สายหมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง - หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พ.ค. 2020
25การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถรรลาดยาง Cape Seal สายแยกทางหลวงหมายเลฃ 333-บ้านหนองพังค่า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 เม.ย. 2020
26การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นพื้นทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถรรลาดยาง Cape Seal สายแยกทางหลวงหมายเลฃ 333-บ้านหนองพังค่า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 เม.ย. 2020
27การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสวนพฤกษฃาติ (ฝั่งฐาน อส.เดิม) ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เม.ย. 2020
28การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0015 สายบ้านบางกุ้ง - บ้านจักษา ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 เม.ย. 2020
29การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0015 สายบ้านบางกุ้ง - บ้านจักษา ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจร 6 เมตร ยาว 1,795 เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 เม.ย. 2020
30การประกวดราคาจ้าง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหมู่ที่ 2,7 ตำบลเจ้าวัด - หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 เม.ย. 2020
31การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหมู่ที่ 8,11 ตำบลหนองจอก - หมู่ที่ 12 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 เม.ย. 2020
32การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองขาหย่าง - บ้านหนอองโรง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 เม.ย. 2020
33การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหมู่ที่ 8,11 ตำบลหนองจอก - หมู่ที่ 12 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 เม.ย. 2020
34การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบป้องกันการกัดเซาะ สายหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยคต - หมู่ที่ 3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 เม.ย. 2020
35การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองพรมหน่อ - บ้านป่าบัว อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 เม.ย. 2020
36การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 12 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต - หมู่ที่ 2 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 เม.ย. 2020
37การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ตำบลลานสัก - หมู่ที่ 13 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 เม.ย. 2020
38การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบป้องกันการกัดเซาะ สายบ้านเขาดิน - บ้านเขาวง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 เม.ย. 2020
39การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโกรกลึก - บ้านหนองตะเคียน ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1 เม.ย. 2020
40การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหาดทนง - หมู่ที่ 7 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 มี.ค. 2020
41การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโกรกลึก - บ้านหนองตะเคียน ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 มี.ค. 2020
42การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบป้องกันการกัดเซาะ สายบ้านเขาดิน - บ้านเขาวง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 มี.ค. 2020
43การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 5 ตำบลหูช้าง - หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 มี.ค. 2020
44การประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0009 สายบ้านปากเหมือง - บ้านโป่งสามสิบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 มี.ค. 2020
45การประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 18.1 kw. เครื่องยนต์ดีเชลไดเร็คอินเจ็ดชั่น 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ความจุบุ้งกี๋ 0.11 ลบ.ม น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 3,000 kg พร้อมเกี๊ยะยางนองแทร็ค จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 มี.ค. 2020
46การประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 1-0058 สายบ้านดอนปอแดง - บ้านโนนเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 มี.ค. 2020
47การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 2,3 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี - หมู่ที่ 2 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 มี.ค. 2020
48การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านสวนขวัญ - บ้านหนองเจ๊กกวย อำเภอบทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 มี.ค. 2020
49การประกวดราคาซื้อวัสดุชั้นผิวทาง เพื่อใช้ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านหนองขาม - บ้านดอนสวัสดิ์ อำเภอบเานไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 มี.ค. 2020
50การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 4,5 ตำบลหนองนางนวล - หมู่ที่ 5 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 มี.ค. 2020