ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
แสดง 51 ถึง 62 จาก 62 ผลลัพธ์
#เรื่องวันที่ประกาศเปิดอ่าน
  
51การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อติดตั้งที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ห้องปฎิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และห้องปฎิบัติการรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี23 ส.ค. 2017
52การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี22 ส.ค. 2017
53การจัดซื้อจัดวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง ในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 6 สายทาง22 ส.ค. 2017
54การจัดซื้อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสาหรับใช้ในการเพาะชำและเพาะพันธุ์กล้าตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี22 ส.ค. 2017
55การซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal จำนวน 2 สายทาง 1.สายบ้านเนินตูม - บ้านเนินสำโรง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 2. สายบ้านพันสี - บ้านหนองกาหลวง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ก.ค. 2017
56การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชิ้อเพลิงเพื่อให้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกคลองภายในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีสายลำเหมืองส่งน้ำหนองโมก ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี6 ก.ค. 2017
57การก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและก่อสร้างรั้วคอนกรีต ณ บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี15 มิ.ย. 2017
58การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นเเรงที่ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกคลองภายในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี5 มิ.ย. 2017
59การจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นเพื่อใช้ในการเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และเครื่องทุนแรงที่ออกปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี31 พ.ค. 2017
60การปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พ.ค. 2017
61การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น) เพื่อให้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุในงานซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มี.ค. 2017
62การซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี และฝ้าเพดานห้องประชุม1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิ.ย. 2016